ЗА НАС                ПРОИЗВОДСТВО               ПРОЕКТИ                СЕРТИФИКАТИ               КОНТАКТИ 


Go to PETRA Products

АГРОИНТЕГРАЛ ООД е динамична и бързо развиваща се българска компания. Понастоящем произвежда конвенционална и органична земеделска продукция съгласно Сертификат № 00483/11.07.2008г. (в съгласие с Регламент на Европейския Съюз (ЕЕС) No: 2092:91 от 24.06.1991г. за биологично производство на селскостопански продукти и обозначения за него, върху селскостопански и хранителни продукти).

Агроинтеграл ООД е създадена на 06.12.2000г. Oсновен предмет на дейност е селското стопанство. Към момента фирмата се занимава както с конвенционална, така и с органична земеделска продукция, но си е поставила амбициозната цел да превърне органичните методи за отглеждане и производство на земеделска продукция в свой основен приоритет.

Дружеството има за цел да изгражда възможности и потенциал в сферата на развитието на органичното земеделие и продукция. Философията на компанията е насочена към опазването на околната среда и този подход получава своето отражение в земеделските проекти на „Агроинтеграл” в България и непрекъснатите усилия за работа в близко сътрудничество с органите за инспекция и органична сертификация, в частност „Балкан Биосерт” към ИМО, Швейцария. Целта е осигуряване производството на висококачествени земеделски продукти и поддържане на природосъобразна среда за развитие на разнообразни селскостопански проекти.