Начало За нас Новини Галерия Контакти  
   


Проект BG051PO001-5.1.01-0083-C 0001 "Занаяти за теб"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   
 
 

Актуално
 

ОП Човешки ресурси
 

Публикации
 

Въпрос - отговор
 

Полезни връзки
 

EN


Сдружение „Общество за всички"

София, 1000
бул."Витоша"120
 

Регионална занаятчийска камара – Ловеч
Ловеч, 5500
ул. „Търговска” 24
 


Водещата организация на проекта „Занаяти за теб” е СДРУЖЕНИЕ „ОБЩЕСТВО ЗА ВСИЧКИ”.

То е учредено през 2000 г. от водещи експерти в сферата на социалните дейности и икономиката. Разполага с добре оборудван офис в София, на бул. „Витоша” 120.

В Сдружение “Общество за всички” работят 23 служители ( в това число 4 социални работници, 1 рехабилитатор, медицинска сестра и др.) на трудов договор и пълно работно време, в това число и един счетоводител. 21 служители са в Комплекса за социални услуги в с. Дълбок дол, община Троян. За сдружението работят 12 български доброволци.

Сдружението е Доставчик на социални услуги на територията на община Троян след спечелен конкурс и сключен двустранен десетгодишен договор с община Троян от 28.06.2005 г.

Комплексът за социални услуги „Къща на игрите”, предназначен за доставяне на социални услуги на деца с физически увреждания и съхранен интелект, се намира в китното  планинско село  Дълбок дол, което има благоприятен  климат и е в непосредствена близост до град Троян. В региона има редица природни и културни забележителности, които предоставят възможност за развлекателни дейности на децата в здравословна за тяхното развитие среда. Около Дълбок дол се намират с. Шипково и с. Чифлик, в които има минерални басейни; в с. Черни Осъм е единственият в страната   природонаучен музей за диви животни; в с. Орешак се намират изложбените зали на народни занаяти; близо до комплекса е и Троянският манастир Света Богородица, пещерата Съева дупка и др.

 ТАКА ИЗГЛЕЖДАШЕ КОМПЛЕКСЪТ ПРЕДИ
 

 

ТАКА ИЗГЛЕЖДА СЕГА

 

 

 Материалната база на Комплекса за социални услуги се състои от следните сгради:

- Ремонтирано бивше Възрожденско училище – красива и запазена старинна сграда, в което са приспособени 7 зали на обща площ 600 м². В тях се извършват различни социални услуги: арт терапия, трудова терапия, запознаване с тънкостите на традиционните занаяти на този край, рисуване, моделиране, музика.

- Построени са компютърен център и многофункционални зали, в които се извършват образователни услуги: овладяване на компютърна грамотност, обучение на чужди езици, дистанционни форми на предаване на информация, подготовка за изпити на деца, които нямат достъп до масовото училище, и др.

- Ремонтирана е бившата детска градина на два етажа и застроена площ от 420 м² всеки, която е приспособена в Дом за временно настаняване, където децата се хранят и нощуват. Има 10 добре обзаведени спални помещения с по две легла(стандартни) и 10 легла за деца до 7 години.

Спалните се обслужват от 5 нови сервизни помещения, пералня, кухненски блок, две фоайета за игри и гледане на телевизия.

-   Ремонтирана е спортната площадка (820 м²), оборудвана по  международните стандарти за тенис на корт. На нея се проведоха два  спортни празника за деца с физически увреждания с участието на г-н Аад Зваан от Холандия, член на Международната федерация по тенис за хора на колички. Тези празници са пример за реална интеграция на хората с увреждания в обществото и са добър пример, който следва да се утвърждава. В момента работим по организиране на международен спортен лагер „Детски рай” за деца – здрави и с увреждания.

Цялата материална база е адаптирана за свободно движение на хора с увреждания.

 

 Комплексът включва:

*    Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) с 20 места

 

*    Център за временно настаняване (ЦВН)  с 15 места

 

*    Защитено жилище (ЗЖ) с 6 места

На разположение на социалните заведения в с. Дълбок дол е собствено превозно средство – микробус Ford Transit, пригоден за лица на количка.

 

В комплекса се предлагат:

         - ежедневна рехабилитация от специалисти  в добре оборудваната рехабилитационна зала, намираща се в сградата на бившето училище;

- дневна грижа за здрави и деца с физически увреждания и съхранен интелект, с групови програми по музика, работа с глина, рисуване;

- продължителна грижа (до три месеца ) за деца със специфични потребности;

- арт терапия – с педагози скулптор и  художник, с цел подобряване  на концентрацията на децата и укрепване на фината моторика;

- игрова терапия – индивидуална и групова;

- спортни занимания по тенис на корт, спортна гимнастика, със специалисти от НСА и под ръководството на  г-н Аad Zwaan;

- индивидуални и групови компютърни занимания;

- приятни разходки с “Веселата каручка “, която се тегли с истински кон;

- посещения на близките минерални басейни за деца  в с. Чифлик и Шипково за извършване на подводен масаж;

- културен туризъм в Троянски манастир, в природонаучния музей за диви животни в с. Черни  Осъм, изложбените зали на народни занаяти  в с. Орешак и други.

Всички видове социални услуги – възпитателни, образователни, рехабилитационни и интеграционни, се извършват от добре подготвени специалисти, експерти в съответните области. Работи се по различни програми, като всяка е индивидуална, съобразно потребностите на конкретното дете /образователен, здравословен статус, възраст, желание на родителите и т.н./.

  

 Сдружение „Общество за всички” има утвърдени през годините партньорства с IBO – Netherlands, Фондация „Жени Кайзер” – Германия, Фондация De Oude Beuk – Холандия, Швейцарски червен кръст, кантон Женева, „Action for children” - Уелс TRANSTEC – in consortium with: ACE-Europe, VNG, IDIS, ФИЦЕ – България, Асоциация „Родители”, фондация „Индекс” и др. Сдружението има подкрепата на местния клуб “Ротари”, на общините в Троян и с. Дълбок дол, както и на различни фирми и организации, работещи в местната общност.

Сдружението членува в Сдружение „ФИЦЕ – България” и Асоциация „Родители”.

 

Партньор в проекта „Занаяти за теб” е РЗК ЛОВЕЧ

 

От създаването си Регионална занаятчийска камара Ловеч подпомага членовете си в организирането и осъществяването на занаятчийското обучение, провежда изпити за признаване на занаятчийска квалификация и издава свидетелства за калфи.

 

НЕЙНИЯТ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ВКЛЮЧВА:

1. Подпомага членовете си в организирането и осъществяването на занаятчийското обучение, провежда изпити за признаване на занаятчийска квалификация и издава свидетелства за калфи; 

2. Защитава интересите и подпомага занаятчиите, като осигурява тяхната равнопоставеност; 

3. Подпомага държавната и общинската администрация в усилията им за насърчаване развитието на занаятите и разработване на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, свързани със занаятите; 

4. Контролира качеството на занаятчийските услуги и законосъобразността на занаятчийската дейност; 

5. Издава удостоверения за произход на изделията, произвеждани в занаятчийските предприятия, както и други удостоверителни документи в случаите, уредени със закон; 

6. Води регистър на занаятчиите и регистри на чираците, калфите и майсторите.

Камен Йорданов Кръстев


РЗК- Ловеч разполага с офис /пл. „Тодор Кирков” 1/ и шоу рум / Покрит мост/.

В РЗК- Ловеч са регистрирани  225 майстори, правоспособни да провеждат занаятчийско обучение.

 

БОРИСЛАВА КАЦАРОВА – МАЙСТОР-ИКОНОПИСЕЦ
 

 

Борислава Кацарова е родена през 1966 г. Живее и твори в гр.Троян. Професионално се занимава с рисуване от 25 години, а от 10 години се отдава на иконописта. От 2001 г. е майстор-иконописец, член е на Задругата на майсторите на народните художествени занаяти и на Националната занаятчийска камара. Има няколко самостоятелни изяви и множество участия в общи национални и международни изложби. Нейни произведения са притежание на частни колекции в страната и чужбина. Характерна за стила й е пределната прецизност в съчетание с фин рисувателен маниер и чувствена изразност.

Национален фонд "Култура" представи две български иконописки със самостоятелна изложба във френския град Лонго. Образи на светци, рисувани върху дървесни гъби и речни камъни, показаха в Залата на честта на Лонго пловдивската иконописка Галина Тодорова и художничката от Троян Борислава Кацарова. Веднага след откриването на изложбата, на което присъства кметът на града Жоел Брюне, творбите са откупени буквално за час от френски ценители и наши емигранти. Иконата всъщност е божественото превъплъщение в земното ни възприятие и светоусещане, казва Галя Тодорова. И допълва: За българите тя е едновременно индивидуално и национално богатство, както обект на образование, така и предмет на възпитание. Галя впечатлява ценителите на иконописта с изображения върху дървесни гъби от дъб, бук и бреза. Изумителния ефект художничката постига, като използва основата на паразитното образувание, която е широка и й позволява да рисува. След това основата се обработва със специални препарати, за да е устойчива на времето, и накрая се полага лаково покритие. Не по-малко възхищение предизвикват иконите на Галя, рисувани върху речни камъни, събирани от коритото на р. Чая. Борислава и Галя показват нагледно как изработват своите икони, което е посрещнато с интерес особено от френските деца.
Местният печат публикува седем тематични статии, в които окачествява изложбата като събитие, представящо иконографско изкуство и богатството на българската традиция в съвременната иконопис. Индивидуалният подход и изразност на всяка от творбите допълва общия естетически облик на изложбата, която включва още мултимедийно представяне на повече от 160 български иконни изображения на фона на църковнославянска музика, представителни рекламно-тематични материали за България. Борислава от своя страна зарадва домакините с икона на почитания от католиците свети Мартин, рисуван в тяхната традиция.


 
    Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение „Общество за всички” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.    
 
2005-2010 All Rights Reserved. Accociation Society for all.
webdesign by: www.hesup.com