Начало За нас Новини Галерия Контакти  
   


Проект BG051PO001-5.1.01-0083-C 0001 "Занаяти за теб"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   
 
 

Актуално
 

ОП Човешки ресурси
 

Публикации
 

Въпрос - отговор
 

Полезни връзки
 

EN


Сдружение „Общество за всички"

София, 1000
бул."Витоша"120
 

Регионална занаятчийска камара – Ловеч


Ловеч, 5500
ул. „Търговска” 24

 


 

 

 

     

      Сдружение “Общество за всички”
1463 София, бул. “Витоша” 120
Тел.: +359/0/2 851 72 54
Моб.: +359 889 648 238
E-mail: society_for_all@mail.bg
HTTP://societyforall.infocom.bg

Дневен център за деца с увреждания, Център за временно настаняване и Защитено жилище  
5668 с. Дълбок дол, общ. Троян
Тел: 06955/219, 310, 218;
E-mail: csri@abv.bg


Лица за контакти:

доц. д-р Румяна Кралева – председател на УС


Калоян Божилов - социален мениджър


Сметка за дарения: Сдружение "Общество за всички"

Bulgarian Post Bank
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG34BPBI79401046276201 BGN
IBAN: BG16BPBI79401446276201 EURO

Регионална занаятчийска камара – Ловеч

5500, Ловеч, ул.”Търговска” 24, дом Преслав, ст.101
Тел.: 068/ 60 19 79
E-mail: rzk_lovech@mail.bg

Лице за контакти:


Камен Кръстев – председател на УС на РЗК

 

 


 
    Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение „Общество за всички” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.    
 
2005-2010 All Rights Reserved. Accociation Society for all.
webdesign by: www.hesup.com