Начало За нас Новини Галерия Контакти  
   


Проект BG051PO001-5.1.01-0083-C 0001 "Занаяти за теб"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   
 
 

Актуално
 

ОП Човешки ресурси
 

Публикации
 

Въпрос - отговор
 

Полезни връзки
 

EN


Сдружение „Общество за всички"

София, 1000
бул."Витоша"120
 

Регионална занаятчийска камара – Ловеч
Ловеч, 5500
ул. „Търговска” 24
 

Въпрос - Отговор

Екипът на проекта „Занаяти за теб” Ви дава възможност директно да питате за всичко, което Ви интересува, да изкажете мнението си, да дадете идеи за подобряване на дейностите.

Достатъчно е да попълните приложената долу форма и бъдете сигурни, че ще получите компетентен отговор. 

За контакт

Вашето име:

Е-mail адрес:

Вашият въпрос:


----------------------------------------------------------------------------------

Продължава големият интерес на семействата на младежи с увреждания към възможността да се обучават по проекта „Занаяти за теб”. Често те ни питат по какви методики и учебни планове се обучават младежите. Дали те са съобразени с умствените и физическите особености на младите хора.

Методиките, по които се обучават младежите по избраните занаяти можете да видите в рубриката ни Актуално.

Сдружение „Общество за всички”, което изпълнява проекта „Занаяти за теб”, ще инициира разработването на специални методики за обучение на младежи с увреждания по различни занаяти, които да се ползват от организации в цялата страна.

За всички заинтересовани напомняме, че Сдружение „Общество за всички” ще организира специална конференция, на която ще се отчетата резултатите от проекта, проблемите пред младите хора и тяхното решаване.

----------------------------------------------------------------------------------

ВЪПРОС.
Много родители се интересуват как да запишат децата си за курсовете за обучение по проекта „Занаяти за теб” и как е организирано тяхното предвижване.

ОТГОВОР.
По проекта „Занаяти за теб” ще се обучат безплатно 50 младежи с увреждания по занаятите „Изработване на художествена керамика”, „Художествена обработка на дърво”, „Хлебарство и сладкарство” и професията „Текстообработка”.

Периодът на обучение е от март 2010 до март 2011 г. в Дневния център за деца с увреждания, с. Дълбок дол, община Троян.

Завършилите ще получат официално калфинско свидетелство и сертификат.

Осигурен е транспорт със специализиран микробус, който ще тръгва сутрин в 8 ч. от паркинга на Общината.

За документи и записвания потърсете: Ралица Димитрова - 0878 81 36 39.

----------------------------------------------------------------------------------

ВЪПРОС.
Г-жа Николова от София – майка на 18-годишен младеж с физическо увреждане, се интересува дали завършилите обучението младежи ще могат да практикуват усвоената професия и дали ще имат шанс да си намерят работа.

ОТГОВОР.
Обучението по различните занаяти и получаването на удостоверения за завършеното занаятчийско обучение ще осигури на участниците възможност за последваща реализация на пазара на труда или за продължаване на заниманията самостоятелно или като основа за получаване на специализирано образование. Осигурява се възможност те да продължат своето развитие както в професионален, така и в творчески план. Друг допълнителен плюс е обучението по компютърна грамотност, което ще повиши мобилността и адаптивността на младежите, участвали в проекта.

Те ще могат да се реализират като калфи-занаятчии (самостоятелно или във фирма) по някой от трите занаята (керамика, дърворезба, хлебарство и сладкарство), както и на всяко работно място, което изисква компютърна грамотност. За намиране на работа на завършилите курсовете по обучение ще съдейства Районната занаятчийска камара в Ловеч – партньор по проекта.                    

Дейностите, заложени в проекта, имат характер на арт и трудова терапия – методи, доказали своята ефективност при работа с хора с увреждания. Обучителните дейности са най-подходящи за лица в детска и младежка възраст, тъй като тогава те най-лесно възприемат.

----------------------------------------------------------------------------------

ВЪПРОС.
През изминалия месец възпитаниците на Комплекса за социални услуги, родителите и възпитатели от социални заведения се интересуваха най-вече кога ще започне обучението по "Текстообработка" и дали обучените младежи ще получат сертификат за работа.

ОТГОВОР.
Обучението по "Тестообработка" ще започне през септември и всички обучени, които положат успешно изпита, ще получат сертификати.
Това се отнася и до завършилите обучението по трите занаята - тези от тях, които положат успешно изпита, ще получат удостоверение на чирак, а всички останали - че са обучавани определен брой часове.
 

 

 


 
    Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение „Общество за всички” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.    
 
2005-2010 All Rights Reserved. Accociation Society for all.
webdesign by: www.hesup.com