Начало За нас Новини Галерия Контакти  
   


Проект BG051PO001-5.1.01-0083-C 0001 "Занаяти за теб"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   
 
 

Актуално
 

ОП Човешки ресурси
 

Публикации
 

Въпрос - отговор
 

Полезни връзки
 

EN


Сдружение „Общество за всички"

София, 1000
бул."Витоша"120
 

Регионална занаятчийска камара – Ловеч
Ловеч, 5500
ул. „Търговска” 24
 

 

 

Посетете нашата Facebook страница Бъдете винаги информирани докато сте във Facebook

 

 

 

Агенция за хората с увреждания - http://ahu.mlsp.government.bg/
Предлага информация за агенцията, нейните програми и данни за контакт.

 

 

Национална мрежа за хора с увреждания - http://network-hv.com/
Социална мрежа даваща възможности за запознанства и представяне предназначена за хора с увреждания.

 

 

Национална организация за спорт и интеграция "Витоша" - http://vitoshabg.com/
Развива дейност в сферата на спорта и активната интеграция на хората с увреждания. Предлага информация за дейността и организираните спортни състезания за незрящи.

 

 

Съюз на глухите в България - http://www.sgbbg.com/
Предлага информация за дейността на съюза и последните броеве и архив на вестник "Тишина".

 

 

Фондация "Рехабилитация на слепи" - http://www.rehblind.org/
Предлага информация за фондацията и сведения за нейните проекти.

 

 

Съюз на слепите в България - http://ssb-bg.net/
Предлага информация за структурата и дейността на ССЛ, както и фонотека.

 

 

Християнски център за хора с увреждания "Благодат" - http://www.gracebg.org/
Предлага информация за дейността на центъра, полезни ресурси и материали с религиозен характер, предназначени за слепите.

 

 

Заети хора - http://www.zaetihora.org/
Предлага информация за хора с увреждания, както и за работодатели, желаещи да наемат работници в неравностойно положение. Сведения за други програми на Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Трявна.

 

 

Национална Асоциация на сляпо-глухите в България - http://www.nasgb.hit.bg
Националната Асоциация на сляпо-глухите в България предлага различна информация за структурата и дейността си в подкрепа на хората в неравностойно положение.

 

 

Фондация "Очи на четири лапи" - http://www.e4p-bg.com/
Предлага информация за фондацията и за обучението на кучета-водачи на незрящи. Предлага възможност за отглеждане на кучета водачи в приемни семейства.

 

 

Асоциация на родителите на деца с увреден слух - http://www.ardusbg.com/
Информация за структурата и дейността на асоциацията.

 

 

Национален център за рехабилитация на слепи - http://www.rehcenter.org/
Предлага подробна информация за центъра при Съюза на слепите в България, неговата дейност и история.

 

 

Социални грижи - София - http://sgr.hit.bg/fff.html
Предлага информация относно правата на инвалидите от различни групи.

 

 

Български Жестов Език - http://www.signlanguage-bg.com/
Предлага информация за провежданото обучение и онлайн курсове по жестови език. Полезни ресурси за страдащите от глухота.

 

 

Информационен сайт за хора със зрителни увреждания - http://assistive.hit.bg/
Предлага информация за хардуеър и софтуеър създадени в помощ на незрящите. Предлага ресурси за разработчици свързан със създаването на достъпни уеб сайтове.

 

 

Национално Читалище на Слепите Луи Брайл - София - http://nllb.hit.bg
Предлага новини, доклади и отчети, както и запознаване с дейността и предлаганите услуги. Връзки към книги в електронен вид, както и каталог с Брайлови книги.

 

 

 


 
    Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение „Общество за всички” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.    
 
2005-2011 All Rights Reserved. Accociation Society for all.
webdesign by: www.hesup.com