БългарскиEnglish
  ABOUT US                PRODUCTION               PROJRCTS                CRTIFICATES               CONTACTS    


АГРОИНТЕГРАЛ ООД
е динамична и бързо развиваща се българска компания, ориентирана към конвенционална и органична земеделска продукция.
Компанията притежава сертификат № 00483/11.07.2008г. (в съгласие с Регламент на Европейския Съюз (ЕЕС) No: 2092:91 от 24.06.1991г. за биологично производство на селскостопански продукти и обозначения за него, върху селскостопански и хранителни продукти).

Oсновен предмет на дейност на Агроинтеграл ООД е селското стопанство. Към момента фирмата се занимава както с конвенционална, така и с органична земеделска продукция, но си е поставила амбициозната цел да превърне органичните методи за отглеждане и производство на земеделска продукция в свой основен приоритет.

Дружеството има за цел да изгражда възможности и потенциал в сферата на развитието на органичното земеделие и продукция и осигуряване на производството на висококачествени земеделски продукти и поддържане на природосъобразна среда за развитие на разнообразни селскостопански проекти.