ЗА НАС                ПРОИЗВОДСТВО               ПРОЕКТИ                СЕРТИФИКАТИ               КОНТАКТИ    
Билки

Бял равнец

Етерични масла
Овошки
Зеленчуци
 
Лозови насаждения
Лозя
 
Галерия
Нови извор
Асеновград
Пловдив

Мавруд

aСортът Мавруд е стар местен сорт който се отглежда само в България от най-древни времена. . Разпространението му е локално, предимно в районите на Асеновград и Чирпан. Райониран е в южнобългарския лозарски район. Заемал е едва 4,5% от площта на винените лозя. Маврудa е къснозреещ сорт. Сортът е сравнително устойчив на сиво гниене и не е многочувствителен към оидиум. Притежава ниска студоустойчивост. Средният добив от декар е около 2000 кг. Сортът е един от най-ценните местни сортове за червени вина.

Гроздът е голям, крилат, поради което е силно разширен в основата си, полусбит до рехав. Средното му тегло е около 397 грама. Зърното е малко и сферично. Месестата част е сочна, с приятен, сладък вкус и добра свежест. Кожицата е дебела, жилава, синьо-черна, с обилен восъчен налеп. Мавруд е къснозреещ сорт - в района на Пловдив гроздето узрява в началото на октомври. Родовитостта е умерена. Има добър афинитет към подложките Берландиери х Рипария Кобер 5 ББ и SО4.  

Лист — голям, овален надлъжно, силно нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата е загъната нагоре неопределено, с мрежесто набръчкана повърхност. Очертанието на средната лапа образува остър ъгъл. Горните врязове са дълбоки, рядко средни, затворени, с яйцевиден отвор и със заострено дъно, понякога отворени, лировидни. Долните врязове са плитки, отворени, с лировиден отвор или с почти успоредни страни и със закръглено дъно. Опашният вряз е отворен, дълбок, широк, с плоско закръглено дъно или почти тесен, със закръглено дъно. Зъбите са големи, триъгълни, с тясна основа. Нерватурата в основата отгоре и отдолу е оцветена виненочервено. Дръжката е дълга, светлозелена, слабо мъхнато-четинеста. Есенната окраска на листа е червена.
Цвят — двуполов.
Грозд — голям, коничен, крилат, полу-сбит. Дръжката е средно дълга, средно дебела, вдървесинена цялата, жилава. Чепката е полувдървесинена.
Зърно — дребно, сферично, синьочерно с изобилен налеп. Ципата е дебела, жилава. Месото е сочно, с хармоничен вкус. Дръжчицата е средно дълга, тънка, с малко конусовидно ложе и с къса четчица.

Маврудa е много късен винен сорт. Гроздето му узрява през първата половина на октомври. Развйва се добре на склонове със сравнително богати наносни, дълбоки и влажни почви. Има силен растеж, добра родовитост и среден добив. Има слаб афинитет. Сравнително устойчив е на гниене.Гроздето му се използва за получаване на висококачествени червени трапезни и десертни вина, които развиват качествата си при стареене.
Захарността на гроздето е от 17 до 23 %. Вината произведени от този сорт са с наситен рубинен цвят, достатъчна запасеност на танини и киселини и специфичен, много приятен аромат, в който се долавят нежни лозови мустачки и къпина. Вината отлично се повлияват в контакт с дъбова дървесина, като развиват мощен, комплексен аромат, мек, плътен и хармоничен вкус на червени дребни плодове, в комбинация с различни подправки и треви, които ги правят емблематични за България.