ЗА НАС                ПРОИЗВОДСТВО               ПРОЕКТИ                СЕРТИФИКАТИ               КОНТАКТИ     
Билки

Бял равнец

Етерични масла
Плодове
Зеленчуци
 
Лозови насаждения
Лозя
 
Галерия
 
 
 

 

Отглеждане на ябълкови дръвчета

Ябълката е овощен вид с много голямо стопанско значение за българското овощарство. Тя е една от най-рентабилните и доходоносни овощни култури. Широкото разпространение се дължи на това, че сортовете имат различни срокове на зреене, понасят добре транспортирането, а периодът им на потребление е продължителен поради дълготрайността на голяма част от зимните сортове. Освен за консумация в сурово състояние от ябълките се произвеждат и редица продукти като сушени резени, безалкохолни напитки, вино, пектин и др.

Ябълката е една от най-студоустойчивите овощни култури и понася студове до –30 °С, поради което е подходяща за отглеждане на почти всякакъв вид терени. Ябълката се развива нормално и плододава добре на достатъчно дълбоки (над 100 cm) влагоемни и богати с хранителни вещества почви. Освен типа на почвата, голямо значение за мощното развитие на кореновата система има и нейната пропускливост. Нивото на подпочвените води не бива да е по-високо от 1,5 m до повърхността. Правилният избор на подходящ сорт е първото най-важно условие, от което зависи успешното отглеждане на ябълковата култура. Всички сортове са самонеоплождащи се, но някои са „добри", а други – „лоши" опрашители. Добри резултати се получават, когато 4, 6 или 8 реда от „лош" се засаждат до най-малко 2 реда „добър" опрашител. Още по-добре е, когато се използват едновременно цъфтящи различни сортове „добри" опрашители. Така няма да се стигне до безплодие на един или друг сорт в случай, че някой от тях встъпва в по-късно плододаване, не цъфти ежегодно или е по-малко дълголетен.

В зависимост от годишния сезон, през който зреят, ябълките се делят на летни, есенни и зимни. Летните узряват през юли–август, а консумативна зрялост придобиват още на самото дърво или наскоро след беритбата. Съхраняемостта им обаче е малка – около 10 дни. При есенните сортове беритбената зрялост настъпва през втората половина на август до началото на септември, а потребителната – 15–30 дни по-късно. Зимните сортове пък се берат през септември–октомври, а консумативната зрялост се достига 2–5 месеца по-късно, като някои от тях издържат до късна пролет. Те са и най-многобройните, най-широко разпространените и важни ябълкови сортове.