BG   EN
BG   EN
Къща на игрите Сдружение "Общество за всички" Галерия Събития Занаяти за теб Благодарим на Контакти  
 
Занаяти за теб
     
 
Комплекс “КЪЩА НА ИГРИТЕ “
с. Дълбок дол, община Троян

Комплексът „Къща на игрите”, предназначен за доставяне на социални услуги на деца с физически увреждания и съхранен интелект, се намира в китното планинско село Дълбок дол, което има благоприятен климат и е в непосредствена близост до град Троян. В региона има редица природни и културни забележителности, които предоставят възможност за развлекателни дейности на децата в здравословна за тяхното развитие среда. Около Дълбок дол се намират с. Шипково и с. Чифлик, в които има минерални басейни; в с. Черни осъм е единственият в страната природонаучен музей за диви животни; в с. Орешак се намират изложбените зали на народни занаяти; близо до комплекса е и Троянският манастир Света Богородица, пещерата Съева дупка и др.

Материалната база на Комплекса за социални услуги се състои от следните сгради:
- Ремонтирано бивше Възрожденско училище – красива и запазена старинна сграда, в което са приспособени 7 зали на обща площ 600 м². В тях се извършват различни социални услуги: арт терапия, трудова терапия, запознаване с тънкостите на традиционните занаяти на този край, рисуване, моделиране, музика.
- Построени са компютърен център и многофункционални зали, в които се извършват образователни услуги: овладяване на компютърна грамотност, обучение на чужди езици, дистанционни форми на предаване на информация, подготовка за изпити на деца, които нямат достъп до масовото училище, и др.
- Ремонтирана е бившата детска градина на два етажа и застроена площ от 420 м² всеки, която е приспособена в Дом за временно настаняване, където децата се хранят и нощуват. Има 10 добре обзаведени спални помещения с по две легла(стандартни) и 10 легла за деца до 7години. Спалните се обслужват от 5 нови сервизни помещения, пералня, кухненски блок тип “ домашна кухня, две фойаета за игри и гледане на телевизия.
- Ремонтирана е спортната площадка (820м²), оборудвана по международните стандарти за тенис на корт. На нея се проведоха два спортни празника за деца с физически увреждания с участието на г-н Аад Зваан от Холандия, член на Международната федерация по тенис за хора на колички. Тези празници са пример за реална интеграция на хората с увреждания в обществото и са добър пример, който следва да се утвърждава. В момента работим по организиране на международен спортен лагер „Детски рай” за деца – здрави и с увреждания.

Цялата материална база е адаптирана за свободно движение на хора с увреждания.

Предназначението на комплекса е да извършва разнообразни социални услуги. В него се предлагат:
-ежедневна рехабилитация от специалисти в добре оборудваната рехабилитационна зала, намираща се в сградата на бившето училище;
-дневна грижа за здрави и деца с физически увреждания и съхранен интелект, с групови програми по музика, работа с глина, рисуване;
-продължителна грижа (до три месеца ) за деца със специфични потребности;
-арт терапия – с педагози скулптор и художник с цел подобряване на концентрацията на децата и укрепване на фината моторика;
-куклен театър с деца с физически увреждания;
-игрова терапия – индивидуална и групова;
-спортни занимания по тенис на корт, спортна гимнастика, със специалисти от НСА и под ръководството на г-н Аad Zwaan;
-индивидуални и групови компютърни занимания;
-приятни разходки с “Веселата каручка “, която се тегли с истински кон;
-посещения на близките минерални басейни за деца в с.Чифлик и Шипково за извършване на подводен масаж;
-културен туризъм в Троянски манастир, в природонаучния музей за диви животни в с. Черни осъм, изложбените зали на народни занаяти в с. Орешак и други.

Всички видове социални услуги – възпитателни, образователни, рехабилитационни и интеграционни, се извършват от добре подготвени специалисти, експерти в съответните области. Работи се по различни програми, като всяка е индивидуална, съобразно потребностите на конкретното дете /образователен, здравословен статус, възраст, желание на родителите и т.н./.

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005-2010 All Rights Reserved. Accociation Society for all.
webdesign by: hesup.com