BG   EN
Къща на игрите Сдружение "Общество за всички" Галерия Събития Благодарим на Контакти  

Занаяти за теб
 
   
 
Контакти

Сдружение “Общество за всички”
1463 София, бул. “Витоша” 120

Център за социална рехабилитация и интеграция
5668 с. Дълбок дол, общ. Троян
Тел: 06955/219, 310, 218;
E-mail: csri@abv.bg

Доц. Д-р Румяна Кралева
Председател на УС
Директор на ЦСРИ

Тел.: +359/0/2 851 72 54
Моб.: +359 889 648 238
E-mail: society_for_all@mail.bg
HTTP://societyforall.infocom.bg

Мария Благоева
Мениджър социални услуги

Моб.: +359 889 007 232
E-mail: society_for_all@mail.bg
HTTP://societyforall.infocom.bg


Център за социална рехабилитация
и интеграция

5668 с. Дълбок дол, общ. Троян

Светла Георгиева
Финансово-административен директор

Тел: 06955/219, 310, 218
Моб.: +359 889 915 611
E-mail: csri@abv.bg
HTTP://societyforall.infocom.bg

Сметка за дарения: Сдружение "Общество за всички"
Bulgarian Post Bank
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG34BPBI79401046276201 BGN
IBAN: BG16BPBI79401446276201 EURO

 
     
 
 
2005-2010 All Rights Reserved. Accociation Society for all.
webdesign by: hesup.com