BG   EN
Къща на игрите Сдружение "Общество за всички" Галерия Събития Благодарим на Контакти  
 
Занаяти за теб
     
 
СДРУЖЕНИЕ „ОБЩЕСТВО ЗА ВСИЧКИ”

Кои сме ние?
5 ентусиасти – професор демограф, доцент икономист, художник, журналист и социолог, които вярват в доброто.

Сдружение „Общество за всички” е създадено през 1998 г. по повод Годината на възрастните хора, обявена от Генералната асамблея на ООН и е регистрирано с фирмено дело № 13217/20.12.2000 г. Целите на Сдружението са да съдейства за разработване и реализация на различни проекти, насочени към социални групи в неравностойно положение, общини и региони, както и научни и приложни изследвания в областта на социалната политика и социалното подпомагане.
Сдружението реализира социални проекти и осигурява грижа и защита на рискови социални групи, които по различен повод и време се нуждаят от подкрепа.

Проектите, които са реализирани през годините на дейност на Сдружението, са:
2005г. - „Артистични и прагматични форми на работа с деца с физически увреждания в Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Дълбок дол, общ. Троян” – за предоставяне възможност на деца с физически увреждания да покажат и развият потенциала си в областта на изкуствата (изобразително изкуство, музика, керамика), както и да укрепят физическото си състояние чрез различни прагматични дейности (трудова терапия, компютърни занимания).
2005г. – „Осигуряване работни места за лица с увреждания в ЦСРИ и ДВН в с. Дълбок дол, общ. Троян” - за създаване на възможности юношите, пребиваващи в ЦСРИ, да получат нови професионални умения, като се обучават от дърводелец; и използване силните страни на хората с увреждания – работно място за администратор.
2003-2004г. – Изграждане на“Център за социална рехабилитация и интеграция” в с. Дълбок дол, община Троян – за извършване на социални услуги за деца с физически увреждания;
2004г. – “Щастливи сме заедно” – за преустройство на възрожденско старинно училище в зали за арт и трудова терапия в помощ на деца, които имат проблеми с двигателния апарат или вродени физически увреждания;
2001-2003г. – “Децата – заедно за България” – етнофестивал, който се организира в Хасковски минерални бани по повод 1-ви юни и в него участват хиляди деца от различни етнически групи, живущи в България;
1998-2003г. – Социално подпомагане на възрастни и деца в системата на КНСБ;
1998-2003г. – Трапезарии-кухни “Спасение”, които се организират в 30-40 града в страната и са вече традиционна форма на подпомагане на възрастни хора и сироти деца. Те са и изява на социалното партньорство между Министерство на труда и социалната политика и неговия фонд ”Социално подпомагане”, от една страна, и КНСБ и териториалните й структури в 40 града, от друга страна.

Основната дейност на Сдружение „Общество за всички” в момента е развитието на Комплекс за доставка на социални услуги за деца с физически увреждания в с. Дълбок дол, общ. Троян, състоящ се от Център за социална рехабилитация и интеграция, Дом за временно настаняване, Компютърен център, рехабилитационна зала и спортна площадка.

 
     
 
 
2005-2010 All Rights Reserved. Accociation Society for all.
webdesign by: hesup.com